Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Nieuw Indië monument Ubachsberg

Het herdenkingsmonument voor de in Indië gesneuvelde Juup Geraedts ondergaat een metamorfose. De plaquette, met daarop alleen vermeld de naam van Juup Geraedts is – in goed overleg overigens met de familie – vervangen door een nieuwe plaquette met daarop alle namen van de 5 in Indië achtergebleven Voerendaalse jongens die naar Indië zijn gezonden tussen 1945-1950.

Daarmede invulling gevende aan de wens van de gemeente Voerendaal om jaarlijks op 1 september bij dit monument een gemeentelijke herdenking te houden. De nieuwe plaquette is ook door de gemeente Voerendaal gefinancierd.

Wiel Niks, initiatiefnemer, die zich sedert zeer geruime tijd bezighoudt met het Voerendaalse koloniale verleden, wil echter méér. Naast het fotogedenkboek, dat hij heeft samengesteld betreffende de 149 Voerendaalse Indië- en Nieuw Guinea veteranen (en waaronder eveneens twee vrouwen) heeft hij ook plan opgevat om naast de 5 gesneuvelden eveneens een publicatiebord aan te brengen met daarop afbeelding + naam van alle 149 Voerendaalse jongeren, die naar de Oost zijn gezonden en waarvoor nooit een eigen herdenkingsplek is gecreëerd.

Wederom een beroep doen op de gemeente is een mogelijkheid, veel beter zou het zijn het benodigde geldbedrag door de gemeenschap te laten opbrengen, te beginnen met de nakomelingen van de Indië- en Nieuw Guinea gangers, als een soort betrokkenheid of verantwoordelijkheidsgevoel.

De prijs van het publicatiebord bedraagt € 1.794,14 (incl. BTW). Samen met een vaste vlaggenmast en eventuele verlichting bedraagt het totale streefbedrag € 2.500,00. Burgemeester Wil Houben heeft alvast het goede voorbeeld gegeven en als eerste een bedrag geschonken van € 200,- uit eigen middelen wel te verstaan. Hulde hiervoor!

De rest zal moeten komen uit “crowdfunding” ofwel “publieksfinanciering”, een alternatieve wijze om een project te financieren. Het idee erachter is om de hele gemeenschap Voerendaal te vragen om deze eigen herdenkingsplek voor alle oud Indië- en Nieuw Guinea gangers mee te helpen realiseren. Een kleine bijdrage per inwoner of ondernemer volstaat.

Oorspronkelijke doelstelling was om herinneringsplaquette èn publicatiebord te onthullen op 27 december 2019, exact 70 jaar na datum soevereiniteitsoverdracht van Nederlands Indië in paleis op de Dam te Amsterdam. Dit is ons helaas niet gelukt.

Thans wordt gestreefd naar realisatie op 1 september 2020, tijdens de gemeentelijke herdenking op het Juup Geraedts plantsoen te Ubachsberg. Het concept t.b.v. het publicatiebord ligt klaar (ontwerp Wiel Niks), we moeten alléén nog de financiering op tijd rond zien te krijgen.

U doet toch ook mee?

Bijdragen kunnen gestort worden op NL69ABNA0540947172  t.n.v. Ing.W.H.Niks. Regelmatig worden deze gepubliceerd, met naam en bedrag. Tenzij u daar bezwaar tegen heeft en kenbaar maakt.

Overzicht Crowdfunding nieuw Indie Monument Voerendaal te Ubachsberg

 1. Burgemeester Wil Houben: € 200,-
 2. Siem van Dinther. Raadslid en voorzitter Democraten Voerendaal: € 10,-
 3. N.N. Ubachsberg: € 10,-
 4. Dhr en mw A. L.Muijs-Spelthan Welten: € 15,-
 5. Dhr en mw J.P.H. Habets Heerlerbaan: € 25,-
 6. Dhr en mw S. Lipsch-Maessen Voerendaal: € 10,-
 7. Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V.: € 25,-
 8. Fam. P. Boumans Voerendaal: € 20,-
 9. Dhr en mw P. Ritzen-Odekerken Voerendaal: € 25,-
 10. Mw. W.F. Prickaerts-Mollen Heerlen: € 50,-
 11. Dhr en mw M. Prickaerts Welten: € 50,-
 12. Dhr. P.W. Ramaekers Klimmen: € 50,-

Totaalstand 17.01.2020: € 455,-